JURIDISKT Vad gäller?

Vi vill att varje elev ska få möjlighet att själv försöka följa våra beskrivningar. Egentligen får man inte kopiera någonting, men vi på Freja Skapargård har gjort en särskild SKOLLICENS – med förutsättning att man INTE delar, klipper, kopierar texter, illustrationer mm. Vi har godkänt att man som UNDERVISANDE TEXTILLÄRARE PÅ EN SKOLA som KÖPT IN en bok, pärm eller mönster får kopiera EN ELEVBESKRIVNING till sin EGEN ELEV. Detta för att eleven själv kunna följa sitt arbete och även kunna göra notiser för sin egen undervisningssituation.

OBS! Utöver detta är det inte godkänt att klippa/klistra, förvanska eller stjäla texter för eget undervisningsmaterial. Att kopiera till andra lärare eller andra skolor/utbildningsföretag är INTE okej enligt lagen om upphovsrätt och ett brott enligt svensk lagstiftning.

FRÅGOR?
Har du frågor om upphovsrätt och kopiering är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina tankar. ♥ Ring eller skriv. Vi har alltid tid till frågor och funderingar.

Vi ser ibland att man skriver att man tagit material från Freja Skapargård AB när man t.ex. på Facebook-grupper delar sitt “egna läromedel”. Det här är stöld av upphovsrättsligt material och kan enligt lagen om upphovsrätt ge kraftiga böter och fängelse upp till 2 år. Som medlem i läromedelförfattarnas förbund ser vi mycket allvarligt på detta. Vi polisanmäler alltid upphovsrättsintrång.

Ifall du vill använda våra läromedel/material i ett eget läromedel krävs det att du kontaktar oss på Freja Skapargår AB och får ett skriftligt godkännande INNAN du gör något.

Vi kommer alltid att kräva ersättning för egna sk. läromedel där våra bilder, illustrationer och texter ingår – direktkopierade eller förvanskade.

Vi anlitar alltid jurister som är specialiserade på just läromedelskopiering.

TIPSA OSS
Hjälp oss att garantera bra läromedel genom att tipsa ifall du ser att någon delar material och bilder från våra läromedel/material.

Vi har en ekonomisk ersättning till den person, som genom sitt tips, ger oss en möjlighet att kontakta personen som kopierat vårt material. Vi lämnar aldrig ut information om varifrån tipset kommer och vi gör alltid en egen utredning innan vi går vidare i fallet.